banner_maybomnuoc_2

MÁY BƠM NƯỚC DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Thiết kế & lắp đặt máy bơm nước theo chuẩn châu Âu về lưu lượng & cột áp.

Showing 1–12 of 38 results

PBI-LD403EA

PBI-LD403EA

79.099.000

PW-122EA

PW-122EA

4.765.000

PW-175EA

PW-175EA

3.369.000

PW-750LEA

PW-750LEA

12.835.000

PB-401SEA

PB-401SEA

6.310.000

PB-250SEA

PB-250SEA

5.156.000

PB-400EA

PB-400EA

4.600.000

PB-201EA

PB-201EA

3.477.000

PB-088EA

PB-088EA

2.071.000

MHIL 506-E-3-400-50-2

MHIL 506-E-3-400-50-2

15.890.000

MHIL 505-E-3-400-50-2

MHIL 505-E-3-400-50-2

13.200.000

MHIL 505-E-1-230-50-2

MHIL 505-E-1-230-50-2

13.200.000

MHI 406-1/E/1-230-50-2

MHI 406-1/E/1-230-50-2

15.470.000

PW-175E

PW-175E

4.765.000

PW-251E

PW-251E

5.012.000

PW-750E

PW-750E

7.487.000

PD-S751EA

PD-S751EA

8.182.000

PDV-A750EA

PDV-A750EA

7.349.000

PD-300E

PD-300E

3.562.000

PH-401E

PH-401E

7.252.000

PH-400E

PH-400E

7.033.000

PH-254E

PH-254E

3.262.000

PH-123E

PH-123E

3.210.000

PM-753PG

PM-753PG

27.436.000

PM-403PG

PM-403PG

19.950.000

PM-300PE

PM-300PE

9.306.000

PM-150PE

PM-150PE

5.936.000

PM-052PE

PM-052PE

3.317.000

WP-403E

WP-403E

4.974.000

PUF-750E

PUF-750E

19.307.000

PUF-1500E

PUF-1500E

23.479.000