GIỚI THIỆU

You Are Here: Home / GIỚI THIỆU

tam_nhin_Sunpo

Tổng quan về Sunpo

Sunpo có mặt tại Việt Nam từ 2005, chuyên cung cấp sản phẩm & giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời cho Dân dụng & Công nghiệp. Nghiệm vụ của Sunpo Việt Nam là tập trung phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối & dịch vụ bền vững tại Việt Nam, Lào, Cambodia

tam_nhin_Sunpo

Tầm nhìn của Sunpo

Sunpo luôn tập trung phát triển các giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới.

tam_nhin_Sunpo

Sứ mệnh của Sunpo

Cung cấp giải pháp tối ưu về ứng dụng năng lượng mặt trời để góp phần bảo vệ môi trường & tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng.

tam_nhin_Sunpo

Văn hóa làm việc tại Sunpo

Tại Sunpo mọi người được đào tạo để thấu hiểu & làm việc trên nền tảng của 3 giá trị cốt lõi sau:

1. Suy nghĩ sáng tạo & làm việc một cách xuất sắc:

a. Luôn đổi mới tư duy và kiên trì hành động để hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

b. Cải tiến liên tục công cụ & phương cách tiếp cận công việc để tối đa hóa hiệu quả.

c. Sẵn sàng để đón bắt cơ hội & vượt qua thách thức.

2. Sống & làm việc có trách nhiệm:

     VỚI CÔNG TY:

a. Xây dựng & phát triển thương hiệu Sunpo bằng tình yêu & lòng tự hào.

b. Hành động vì sự chính trực cao nhất. Chống lại những tham lợi cá nhân gây ảnh hưởng xấu cho Công ty. Sẵn sàng dấn thân khi công việc cần.

c. Hoàn thành công việc của mình kịp lúc với chất lượng tốt nhất trước khi chuyển giao cho người khác.

d. Tạo thuận lợi cho Khách hàng – Công ty – Đồng nghiệp hiểu rõ công việc mình đang thực hiện để toàn hệ thống được kiểm soát tốt nhất.

     VỚI KHÁCH HÀNG:

a. Suy nghĩ hướng về khách hàng để thấu hiểu nhu cầu & lợi ích mà họ mong đợi.

b. Luôn đáng tin cậy, giúp khách ra quyết định chọn sản phẩm phù hợp & đáng giá trị nhất.

c. Nhận thức rõ sự hài lòng của khách hàng là sự phát triển của chính bạn và Công ty nên mọi nhân viên Sunpo phải luôn nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

    VỚI XÃ HỘI:

a. Phục vụ vì điều tốt đẹp hơn – Đối xử với con người thật tốt – Nghĩ về tương lai lâu dài để tạo ra thuận lợi trong kinh doanh.

b. Xây dựng & duy trì một đời sống tích cực để trở nên có ích một cách thiết thực cho cộng đồng.

3. Phát huy năng lực không giới hạn trong mỗi người:

a. Sunpo nhìn nhận bạn là kiệt tác của tạo hóa – Hãy hành động xứng hợp như vậy.

b. Năng lực trong mỗi người lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều – Sunpo là môi trường tốt để cùng nhau mở & khám phá ân tứ không giới hạn trong bạn.

c. Tôn trọng sự khác biệt của nhau – Tại Sunpo mọi người cùng giúp nhau phát triển như các chi thể trong cùng một thân.

7 ƯU ĐIỂM CỦA SUNPO

7 ly do da chinh sua

5 giá trị cốt lõi Sunpo mang đến cho khách hàng:

Tổng quan về sản phẩm Sunpo