Tin Công Nghệ

You Are Here: Home / Archives / Category / Tin Công Nghệ

Năng lượng mới

Có thỏa thuận chung giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới về sự cần thiết phải giảm lượng khí thải carbon xuống 50% vào năm 2050. Với năng lượng liên quan đến CO2 chiếm 61% lượng phát thải […]