Máy nước nóng năng lượng mặt trời là giải pháp kinh tế nhất hiện nay? Nhu cầu dùng nước nóng càng nhiều hiệu quả kinh tế càng cao.